top banner

Cod fiscal 2012: Modificari propuse pentru impozitul pe venit si contributii sociale

02 Septembrie 2011 | Autor: Suzana Adamache

Contravaloarea tichetelor de vacanta oferite de firme angajatilor ar putea deveni neimpozabile, potrivit propunerilor de modificare a Codului fiscal. Pe de alta parte, anumite categorii de platitori de venituri din salarii ar putea vira impozitul lunar pentru aceste venituri pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.
Ministerul Finantelor Publice a publicat recent pe site-ul sau un proiect de act normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificarea si completarea OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
Mentionam din start ca proiectul este supus dezbaterii publice si forma finala a actului normativ aprobat poate fi semnificativ diferita.
Prezentam in cele ce urmeaza principalele modificari si completari aduse Codului Fiscal in domeniul impozitului pe venit si contributiilor sociale obligatorii.
A.    Impozit pe venit
- In prezent, persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditiile de rezidenta in Romania timp de 3 ani consecutiv, este obligata la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei incepand cu al patrulea an fiscal.
Proiectul prevede liminarea perioadei de 3 ani dupa care persoana fizica nerezidenta devenita rezidenta in Romania este supusa impozitarii pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei. Aceste venituri urmeaza a fi supuse impunerii incepand cu anul calendaristic urmator celui in care persoana fizica a obtinut rezidenta in Romania, concomitent cu acordarea acelorasi drepturi de deducere de care beneficiaza o persoana fizica romana. Fac exceptie persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.
De asemenea se preconizeaza mentinerea obligatiei de plata a impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa de catre o persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, pentru inca 3 ani urmatori celui in care are loc schimbarea rezidentei acesteia intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.
- Proiectul vizeaza reglementarea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat din operatiunea de fiducie in cazul in care partile implicate sunt persoane fizice - In prezent, la determinarea venitului net anual din activitati independente este deductibila limitat cheltuiala cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.
Se preconizeaza deducerea integrala a cheltuielilor cu indemnizatia platita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, la determinarea venitului net anual din activitati independente, concomitent cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului.
- In prezent, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului.
In cazul indemnizatiilor acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice, suma respectiva reprezinta venit impozabil.
Proiectul prevede extinderea bazei impozabile prin includerea in veniturile salariale si impozitarea indemnizatiei primite de catre angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice prin hotarare a Guvernului, concomitent cu deducerea integrala a acesteia la nivelul angajatorului.
- In prezent sunt incluse in categoria veniturilor impozabile din salarii sumele acordate angajatilor reprezentand contravaloarea tichetelor de vacanta acordate conform legii.
Proiectul prevede neimpozitarea sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de vacanta acordate angajatilor, conform legii.
- In prezent, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor impozitul calculat si retinut de catre platitorii de venituri se vireaza lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.
Proiectul prevede ca pentru anumite categorii de platitori de venituri din salarii si asimilate salariilor, impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, sa se calculeaze si sa se retina la data efectuarii platii acestor venituri, virarea impozitului efectuandu-se pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza.
Categoriile avute in vedere sunt:
            -    asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;
            -    persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;
            -    persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;
            -    persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
- In prezent platitorii de venituri din salarii au obligatia sa completeze fisa fiscala cu informatii referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii si sa transmita organului fiscal competent, respectiv angajatului, un exemplar al acesteia, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
Proiectul prevede eliminarea obligatiilor de completare si de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii si inscrierea informatiilor privind calculul si retinerea impozitului in declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.
- In prezent platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Prin exceptie de la termenul de depunere respectiv, obligatia depunerii declaratiei revine pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, anumitor categorii de contribuabili (platitorilor de venituri din anumite activitati independente, de exemplu).
Proiectul prevede stabilirea unui termen unitar de depunere a declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in cazul tuturor platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru platitorii care aveau obligatia depunerii declaratiei respective pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.
B.    Contributii sociale obligatorii
- In prezent, indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice este scutita de plata contributiilor sociale, iar in cazul in care aceasta limita este depasita, suporta contributii sociale pentru aceasta depasire doar angajatii persoanelor juridice fara scop patrimonial si ai altor entitati neplatitoare de impozit pe profit.
Proiectul prevede exceptarea de la plata contributiilor sociale a sumelor primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, precum si indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, la nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din institutiile publice.
Aplicarea unitara a contributiilor sociale pentru indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din institutiile publice.
- In prezent, in ceea ce priveste declararea obligatiilor de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate si virarea lor la buget, aceasta se face lunar, de catre toate persoanele care au calitatea de angajator sau persoana asimilata angajatorului, indiferent de statutul juridic al acestora sau de numarul de angajati.
Proiectul prevede crearea posibilitatii depunerii trimestriale a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, precum si a virarii trimestriale a acestor obligatii, pentru anumite categorii de angajatori, respectiv, persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care au un numar mic de salariati si realizeaza venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro (in cazul celor platitoare de impozit pe profit).
Modificarile si completarile Codului Fiscal propuse prin proiectul de act normativ au urmatoarele implicatii: 
- Masura privind eliminarea limitarii deductibilitatii indeminzatiei de delegare si detasare atat in cazul impozitului pe profit cat si al impozitului pe veniturile independente, concomitent cu impunerea indemnizatiei ce depaseste limita atat cu impozit pe venit cat si cu contributii sociale obligatorii, duce la cresterea sarcinii fiscale pentru platitorii de impozit pe profit si impozit pe veniturile independente cu valoarea contributiilor sociale aferente diurnelor, al caror cuantum zilnic depaseste limita de 2,5 fata de nivelul pentru institutii publice. Aceasta masura este propusa ca urmare a necesitatii implementarii unor masuri de largire a bazei de impozitare.
- Introducerea posibilitatii de a opta intre sistemul de plata trimestriala a impozitului pe profit si sistemul de plata anuala a impozitului pe profit cu efectuarea de plati anticipate, are influente pozitive asupra mediului de afaceri prin corelarea capacitatii de plata a impozitului cu rezultatele curente financiare ale contribuabililor. In cazul in care activitatea unei societati comerciale se reduce de la un an la altul, sarcina fiscala generata de platile anticipate poate afecta performanta societatii, aceasta fiind obligata sa finanteze statul pana la definitivarea impozitului pe profit aferent anului respectiv.
- Simplificarea sistemului declarativ prin rationalizarea formularelor existente si unificarea termenelor de depunere ale acestora.
- Stimularea activitatii economice in cazul serviciilor care determina decontari sau plati successive (constructii-montaj, de exemplu) prin adaptarea la situaţia economică actuală a unor prevederi referitoare la momentul în care intervine obligaţia colectării TVA. Astfel, daca prestatorii si beneficiarii stabilesc o perioada de decontare a serviciilor mai mare de un an, potrivit proiectului de act normativ, prestatorii de servicii nu vor mai avea obligatia de a colecta TVA la expirarea unui an de la data inceperii serviciilor sau de la ultima decontare, nefiind practic obligati sa finanteze din surse proprii contravaloarea TVA, asa cum se intampla in prezent.
- Reglementarea tratamentului fiscal aplicabil venitului realizat ca urmare a contractului de fiducie.
Suzana Adamache este Tax Partner la Finexpert.

Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News

Comparații

Asigurări RCA

Asigurări RCA
  • Alegi cea mai bună asigurare
  • Plătești online cu cardul
Compară
Educație financiară

Banchereza, pe înțelesul tuturor

  • Te ajutăm să înțelegi mai ușor contractele bancare
  • Vorbim în termeni simpli, pe înțelesul tău
  • Sfaturi financiare pentru consumatori
Citește

Un proiect susținut de

BCR

IMM

Alte Articole

Pachetele ING FIX te ajuta sa ramai concentrat pe afacerea ta

Pachetele ING FIX te ajuta sa ramai concentrat pe afacerea ta

Predictibilitatea este una dintre principalele nevoi ale antreprenorilor romani. Mai ales in contextul local de afaceri, care este unul dinamic si pe alocuri imprevizibil.

01 Noi 2021 | IMM
IMM Factor ajuta micile afaceri cu probleme la incasarea facturilor

IMM Factor ajuta micile afaceri cu probleme la incasarea facturilor

Dupa IMM Invest si IMM Leasing, IMM Factor este al treilea program guvernamental ce incearca sa sprijine micile afaceri in cautare de finantari.

01 Sep 2020 | IMM
Alternative de finantare pentru companiile mici

Alternative de finantare pentru companiile mici

Pentru micile afaceri care au nevoie de finantare, pe langa mai cunoscutul program guvernamental IMM Invest, a aparut recent si IMM Leasing, iar bancile au la randul lor scheme de finantare cu bani europeni.

29 Iul 2020 | IMM
Programul IMM Invest: Cum sa iei bani de la stat cu dobanda zero?

Programul IMM Invest: Cum sa iei bani de la stat cu dobanda zero?

IMM Invest, programul prin care statul isi propune sa ajute firmele mici si mijlocii cu garantarea imprumuturilor si subventionarea dobanzilor pentru creditele pentru capital de lucru si investitii a demarat, zece zile mai tarziu, in viteza.

29 Apr 2020 | IMM

TE AJUTĂM SĂ-ȚI FACI CALCULELE

Calculatoare

Credit maxim

Calculează suma maximă pe care o poți împrumuta în funcție de venitul tău

Rate credit

Calculează rata lunară, DAE și graficul complet de rambursare la creditul tău

Refinanțare credit

Calculează suma pe care o poți economisi dacă îți refinanțezi creditul