Petitii

Petitii cu privire la continutul website-ului
Daca doresti sa faci o sesizare cu privire la continutul website-ului (functionalitati si materiale publicistice), ne poti trimite feedback-ul tau, completand formularul de contact sau printr-un email la adresa office@conso.ro.

Petitii cu privire la datele personale
In cazul in care vrei sa-ti exerciti drepturile cu privire la modul de prelucrare a datelor personale de catre Conso, te rugam sa ne contactezi la adresa customercare@conso.ro.

Este obligatoriu ca cererea sa fie trimisa folosind adresa de email cu care te-ai inregistrat pe Conso, pentru a putea valida cererea. Daca acest lucru nu este posibil, este nevoie sa ne trimiti o copie dupa actul de identitate.

Petitii cu privire la asigurarile cumparate pe Conso
In cazul in care aveti nemultumiri sau sesizari ce tin de contractul de asigurare, precum si eventuale reclamatii va puteti adresa companiei la sediul social sau pe e-mail adresa asigurari@conso.ro, respectiv office@campionbroker.ro si veti primi un raspuns din partea noastra in maxim 30 zile lucratoare de la data inregistrarii sesizarii dvs.

Reclamatia dvs trebuie sa contina cele putin urmatoarele informatii :

  • date despre utilizator/client/comparator(nume , prenume, adresa e-mail, adresa de corespondenta)
  • scurta descriere a situatiei reclamate
  • In cazul in care raspunsul primit nu este multumitor pentru dvs, in calitate de consumator puteti apela la procedura de solutionare alternativa a litigiilor, respectiv va puteti adresa SAL-FIN sau va puteti adresa cu o petitie Autoritatii de Supraveghere Financiara. Toate aceste proceduri nu vor restrange dreptul dvs de a va adresa instantelor de judecata competente.