Opinii clienti BRD Asset Management

Recenzii, opinii si reclamatii despre banci

BRD Asset Management - Probleme diverse

11 Iunie 2019

Are cineva s?-mi schimbe 100 de lei? (schi?? umoristic? ?i nu prea) Vi s-a întâmplat vreodat? s? ave?i nevoie de m?runt ?i s? nu dispune?i decât de o bancnot? de 100 de lei? Vi s-a întâmplat. ?i ce a?i f?cut? A?i intrat, probabil, într-un magazin ?i v-a?i rugat de vânz?tor sau casier s? v? schimbe bancnota. ?i? ?i vânz?torul sau casierul v-a spus pe un ton mai binevoitor sau mai r?stit, mai plictisit sau mai enervat c?… nu are m?runt. ?i? ?i a?i ie?it din magazin ?i a?i zis ”Ce dracu’, unde g?sesc eu s? schimb nenoroci?i ??tia de bani? A?i încercat la un supermarket din zon?, dar acolo nici vorb?: lumea st?tea la o coad? respectabil? care se f?cea dinspre magazin spre ie?ire, adic? dinspre partea cealalt? fa?? de cea în care v? afla?i dvs. care venea?i de afar?. În plus, sertarul cu bani al casieri?ei se deschidea numai dup? ce aceasta înregistra cump?r?turile clientului. Era clar, deci, c? nu avea?i nici o ?ans?. ?i atunci ce a?i mai f?cut? V-a?i adunat toat? puterea de orientare, toate cuno?tin?ele de geografie a locului ?i, cu radarul experien?ei, a?i localizat cea mai apropiat? banc?. Da, v-a?i spus, asta e, o banc?. Banca lucreaz? cu bani, acolo sunt bani de toate felurile, ?i mai mari ?i mai mici, b?ncile au bani ?i în alte monede nu numai în lei. Hai, repede la banc?. ?i a?i intrat în banc?. Cam coad? la banc?, dar neavând ce face v-a?i a?ezat cuminte la coada format? în spatele liniei de discre?ie, întocmai ca la aeroport. - Nu v? sup?ra?i, îndr?zni?i dvs. timid odat? ajuns în fa?a casieri?ei, n-a?i putea s?-mi schimba?i ?i mie o sut? de lei în mai m?runt? - Sigur c? da. În ce bancnote dori?i? De zece sau de cinci? A?i auzit?: ”Sigur ca da” ?i ”în ce bancnote dori?i”. De ce or vorbi, domnule, unii atât de urât despre b?nci, când ele se poat? atât de frumos cu clien?ii? C? te fur? pe fa??, c? au comisioane peste comisioane pe care le schimb? în sus f?r? s? te anun?e, c? î?i iau dobânzi la credite de 4 - 5 ori mai mari decât cele pe care ?i le dau la depozite ?i alte prostii de genul acesta. - Jum?tate în bancnote de 10 lei, jum?tate în bancnote de 5. Mul?umesc domni?oar?. - S? ave?i o zi frumoas?. ”O s-o am”, v? zice?i, ”numai gândind la amabilitatea dumitale, duduie”. Ei, bine. Zilele trecute m? duc, ca în fiecare lun?, s? pl?tesc lumina la banc?, la Agen?ia BRD din Banu Manta. Factura e de 110 lei, eu nu am în buzunar decât dou? bancnote de 100. O s? pl?tesc la bancomatul din incinta agen?iei, bancomat care nu d? restul. Nu-i nimic, ?i ce dac?? La casierie sunt dou? operatoare ?i, la oricare te duci, î?i schimb? cu pl?cere o sut? în mai m?runt. Nu e prima dat? când a? apela la amabilitatea lor. Intru. În?untru nici un client. Nici la cas?, nici la bancomat. Ce noroc, m? bucur în gând ?i dau bun? ziua. Cineva îmi r?spunde, nu ?tiu cine pentru c? tocmai m? întorsesem cu spatele ca s? închid u?a, u?? care oricum venea dup? mine închis? de mecanismul de s?u automat. În fine, scot din geant? factura ?i cele dou? hârtii de 100 de lei ?i una dintre ele o întind casieri?ei. - Dac? vre?i s? îmi schimba?i în mai mic. - Îmi pare r?u, nu pot. Nu lucr?m cu cash. Dup? un moment de derut?, nevenindu-mi s? cred c? domni?oara care îmi schimbase banii de atâtea ori înainte, acum, dintr-o dat?, nu mai vrea, întreb cu jum?tate de gur?: - Nu pute?i? - Nu, nu lucr?m cu cash. - Dar cu ce lucra?i? V?d c? în spate ave?i un panou cu schimburile valutare. Dac? v? dau ni?te dolari mi-i schimba?i în lei? - Vi-i schimb?m. - ?i dac? v? dau euro… - ?i euro ?i orice valut? de pe panou. - ?i dac? vreau s? fac un depozit în lei îmi primi?i leii? - Vi-i primim. - P?i, zicea?i c? nu lucra?i cu cash? - … - Deci, face?i, de fapt, orice opera?iune cu bani lichizi, mai pu?in s? îmi schimba?i o sut? de lei în bancnote mai mici. - Da. - De ce? Pân? mai acum câtva timp o f?cea?i. - Nu mai avem voie. - Nu mai ave?i voie? Cine nu v? d? voie? De ce nu v? mai d? voie? - Nu v? sup?ra?i, v-am spus c? nu v? pot schimba banii. Ce era s? mai fac? M-am întors cu spatele ?i, umilit, m-am apucat s? bag la loc în geant? factura ?i cele dou? hârtii de o sut? de lei dintre care una trebuia s? o schimb undeva, c? doar nu era s? pl?tesc 200 lei în loc de 110. Dar unde, dac? nici b?ncile nu mai voiau s? schimbe? Când s? ies din banc? aud în spatele meu un domn: - Schimba?i-mi ?i mie, v? rog, o hârtie de 100 în mai mic. - Nu putem, veni prompt r?spunsul de la una dintre casieri?e. N-am mai stat s? aud restul conversa?iei. Am ie?it în strad? s? caut pe cineva care s?-mi schimbe banii, pentru a pl?ti la timp factura de lumin? ?i a nu intra în penaliz?ri. Dumneavoastr?, din întâmplare, n-ave?i s?-mi schimba?i 100 de lei? Ovidiu M. Curea

Ovidiu M. Curea (, )

Inapoi sus