Folosim cookies pentru a face website-ul mai usor de utilizat, in conformitate cu Noul Regulament al Uniunii Europene cu privire la Protectia Datelor Personale (GDPR). Citeste Politica de Confidentialitate.

Opinii clienti BCR Banca pentru Locuinte

Recenzii, opinii si reclamatii despre banci

BCR Banca pentru Locuinte - Economisire-Creditare

16 Septembrie 2019

Si eu vreau sa luptam impreuna pentru drepturile pagubitilor! BCR pierde multa credibilitate la clienti daca ne-a vandut banii timp de cinci ani unora care s-au folosit de ei si vor acum sa nu plateasca nimic asa cum au facut in toate promisiunile cu care am fost atrasi sa deschidem aceste conturi! Si copiii, si batranii, chiar si multiple conturi pe un nume toti au fost atrasi sa depuna cu promisiuni desarte.... timp de cinci ani nu ni s-a comunicat sa mergem sa retragem banii cu atat cat era la momentul respectiv castig si sa ni se dea si tot ce ni s-a luat adica cei 1% pt un eventual credit Bauspar si comisioane anuale si impozite pe castig. BCR ne-a dus cu vorba... probabil ca sa des banii pt construirea catedralei... sa li se intoarca minciunile si dusul cu vorba impotriva!!! BCR nu este Caritas ci o banca ce se vrea in rand cu bancile Europene! Noi ne-am imcrezut corect in ce ni se promitea timp de cinci ani si anume ca nu vor cere dovezi pe ce am cheltuit proprii bani economisiti si dobanzi plus prime. Ori sunt prosti ori dau prin gropi dusi de Satan pe acolo. Asadar doresc sa lupt in numele a trei conturi inte-o grupare a pagubitilor, la fel ca si cu taxele auto.

Petraru Gabriela (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Prima de la stat

12 Septembrie 2019

Buna ziua,am 2 contracte,eu si sotia, am primit de 2ori prima de la stat(2ani) si atat.Ma alatur celor care vor sa mearga in instanta,respectiv sa angajam un avocat sa ne reprezinte in instanta.

gigel achim (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Prima de la stat

11 Septembrie 2019

Am un contract de economisire din 2015 si nu am primit nici o prima anual?. In aceadta situatie creata doresc sa stiu daca la încheierea celor 5 ani cf contract pot sa retrag suma economisirea fara a mai lua credit?

Marian Stancu (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Prima de la stat

02 Septembrie 2019

Hai sa vedem ce scrie in OUG 99/2006 la CAPITOLUL V Stimularea economisirii ?i credit?rii în sistem colectiv pentru domeniul locativ: "Art. 311. - (1) Fiecare client, persoan? fizic? cu cet??enia român??i cu domiciliul stabil în România, beneficiaz? de o prim? de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu o banc? de economisire ?i creditare în domeniul locativ. (2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile îndrept??ite la prim?. (3) Prima de stat trebuie solicitat? de client pân? cel târziu la sfâr?itul anului calendaristic urm?tor anului de economisire, la banca de economisire ?i creditare în domeniul locativ cu care a încheiat contractul de economisire-creditare. (4) Dreptul la prima de stat se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitat? pân? la sfâr?itul anului calendaristic urm?tor anului de economisire. Art. 312. - (1) Prima de stat se stabileste la 25% din suma economisita in anul respectiv de catre client. (2) Prima de stat nu poate depasi echivalentul in lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicata de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare a anului de economisire. (3) In cazul in care clientul incheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire si creditare in domeniul locativ si primele stabilite depasesc prima maxima admisa pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitata la nivelul prevazut la alin. (2). Art. 313. - (1) Sunt îndrept??i?i s? beneficieze de prim? de stat clien?ii persoane singure, precum ?i oricare dintre so?i, separat, indiferent care dintre ei a f?cut depunerea. (2) În sensul alin. (1), prin persoan? singur? se în?elege o persoan? nec?s?torit?, v?duv? sau divor?at?. Art. 314. - Prima de stat se aloc? de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construc?iilor ?i Turismului ?i se acord? de acesta dup? expirarea fiec?rui an calendaristic, în termen de maxim 60 de zile de la solicitarea care a fost transmis? de banca de economisire ?i creditare în domeniul locativ acestei autorit??i. Prima este virat? de banca de economisire ?i creditare în domeniul locativ în contul clientului. Art. 315. - (1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie s? aib? o durat? de minimum 5 ani, f?r? a fi necesar? justificarea utiliz?rii în scop locativ a sumei economisite, ?i este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit s? nu se fi efectuat restituiri totale sau par?iale din sumele economisite. " Ma intreb: - Unde scrie ca persoanele sub 18 si peste 65 de ani nu pot intra in acest program? - Unde scrie ca dupa 5 ani de economisire, respectand si celelalte conditii impuse de art.315 din OUG, un client al acestui program trebuie sa aduca justificari ale utilizarii banilor...?

Alina Ratala (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Prima de la stat

02 Septembrie 2019

Buna ziua, stie cineva un avocat care ne poate ajuta sa dam Bcr-ul in judecata pentru incalcarea contractului pt Bpl.

Alina Ratala (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Economisire-Creditare

02 Septembrie 2019

Buna ziua, Ma alatur si eu celor care vor sa trimitetm o petitie av poporului sau orice alta forma de protest fata de abuzul BCR de a se folosi de banii mei si a nu si indeplini conditiile din contract. Multumesc!

valentina scarlat (, )

Inapoi sus