Termeni si conditii – Asigurari

Contractele de asigurare sunt emise in numele societatilor de asigurare de catre Conso Media Group SRL societate cu raspundere limitata, cu  sediul in Str. Dr. Nicolae Tomescu nr. 11, Ap. 1, Sector 5, cod postal: 050595, Bucuresti, inregistrata in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau Reasigurari sub numarul RAJ  500426, in calitate de  asistent in brokeraj al CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE  SRL – intermediar principal in asigurari, mandatat de catre societatile de asigurare, cu sediul in Ploiesti, str 1 Mai, nr.2, ap.2, judet Prahova, telefon 0731 13 13 13, e-mail  office@campionbroker.ro , inscrisa in Registrul Brokerilor de Asigurare nr. RBK -324/24.11.2005 si detine autorizatie de functionare nr. 3963/23.11.2005.

1.Acceptare “Termeni si conditii”


1.1 Incheierea de asigurari prin intermediul paginii de internet www.conso.ro, precum si simpla vizitarea a paginilor dedicate asigurarilor din acest site, implica acceptarea in totalitate si neconditionata a prezentului document denumit in continuare “Termeni si conditii incheiere asigurari”.

2. Definitii

Asigurat - proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a carui raspundere civila delictuala este preluata contractual de un asigurator RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse tertelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
Asigurator RCA - asigurator autorizat sa practice asigurare RCA;
Contract RCA - contractul de asigurare de raspundere civila auto obligatorie pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, a carui incheiere se constata prin polita de asigurare RCA, care atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule; conditiile contractuale pentru asigurarea RCA sunt stabilite de prezenta lege Legea 132/2017 si de reglementarile normele Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., emise in aplicarea acesteia; forma si continutul contractului RCA se stabilesc prin reglementari ale A.S.F.;
Calculatia - calcularea valorii primelor de asigurare in baza datelor furnizate de client;
Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site sau intentia Cumparatorului de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site transmisa telefonic Vanzatorului;
Cookies - folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care pot fi utilizate de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat;
Document – prezentele Termene si Conditii
Dauna - prejudiciul material rezultat în urma avarierii vehiculelor sau altor bunuri apartinand persoanei prejudiciate, precum si prejudicii ca urmare a vatamarii integritatii corporale sau decesului;
Date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular cu referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Emitere sistem electronic - subscrierea contractului RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului RCA a datelor si informatiilor cuprinse in contractul RCA;
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.
Proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizica sau juridica inscrisa in documentele de identitate ale vehiculului sau in alte inscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate;
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Vanzator, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.
Utilizator - orice persoana juridica sau fizica, in varsta de cel putin 18 ani si cu capacitate deplina de exercitiu, care acceseaza site-ul www.conso.ro in scopul plasarii unei comenzi privind incheierea unei asigurari RCA sau in scop de informare in legatura cu asigurarile.


3.Emiterea si livrarea politei RCA

3.1 Polita de asigurare este incheiata in baza:
- datelor furnizate de catre dvs pentru corectitudinea carora sunteti direct raspunzator
- cererii dvs de oferta 
- ofertei prezentata de societatea de asigurare ,
- confirmarea comenzii de catre utilizator.

3.2 Lansarea comenzii pe site-ul www.conso.ro reprezinta acceptul utilizatorului referitor la politica, termenii si conditiile Conso Media Group privind comercializarea electronica.

3.3 Utilizatorul va completa cu informatiile inscrise in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului toate campurile din formularul online pentru cererea de oferta, iar pe baza informatiilor furnizate de dvs, sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la societatile de asigurari partenere si il afiseaza in site.

3.4 Prin finalizarea comenzii utilizatorul:
a) isi exprima acceptul cu privire la:
- prelucrarea datelor cu caracter personal
- cunoasterea si acceptarea tuturor prevederilor de utilizare a site-ului www.conso.ro si de incheiere la distanta a contractelor de asigurare 
- emiterea contractului conform datelor furnizate 
- cuantumul primei de asigurare pe care se obliga sa il achite online cu cardul pe www.conso.ro.

b) declara pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta in Codul Penal, privind falsul in declaratii, ca are calitatea de proprietar asupra vehiculului pentru care solicita preluarea in asigurare, ca datele si informatiile furnizate sunt reale la momentul completarii cererii si ca detine in original documentele doveditoare ale acestei calitati (Carte de Identitate Vehicul si Certificat de inmatriculare in original, daca este cazul, din care sa rezulte in clar inscrierea dreptului sau de proprietate).

3.5 Termenele de livrare sunt urmatoarele:

a) Polita RCA se emite in timp real, dupa confirmarea platii si se transmite in format electronic pe email. 

b) In cazul in care emiterea politei este conditionata de transmiterea unor documente din partea utilizatorului/asiguratului, emiterea politei se face in termen de 1 zi lucratoare de la data primirii documentelor solicitate la adresa asigurari@conso.ro.

c)Termenul pentru livrarea politei pe suport hartie prin posta este de pana la 10 zile lucratoare, de la data emiterii politei.

3.6 Livrarea se face gratuit în orice locatie din tara. Politele de asigurare comandate online sunt expediate prin posta. 

3.7 Utilizatorul/Clientul isi asuma raspunderea pentru corectitudinea informatiilor furnizate in legatura cu incheierea politei de asigurare si intelege ca orice declaratie neadevarata poate duce la obligatia de plata a unor diferente de prima de asigurare si/sau anularea/rezilierea  politei de asigurare de catre compania de asigurare.

4. Drepturile si Obligatiile partilor 
    
4.1 Conso Media Group are urmatoarele obligatii:
 • a) se obliga sa onoreze comenzile primite conform termenilor si conditiilor de emitere si livrare
 • b) se obliga sa depuna toate eforturile necesare pentru protejarea paginii de internet si a informatiilor transmise prin utilizarea acesteia
 • c) In cazul in care se solicita de asigurator, are dreptul de a solicita copii ale unor documente justificative
 • d) are dreptul de a anula o comanda in cazul in care datele furnizate prin trimiterea formularului de comanda nu sunt corecte
 • e) are dreptul sa anunte asiguratul prin orice forma de comunicare (telefonic/sms/e-mail) data expirarii contractului de asigurare, cat si oferta de reinnoire
4.2 Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

 • a) are obligatia sa citeasca integral toate documentele de informare puse la dispozitie
 • b) accepta prima de asigurare afisata pe site si modalitatea de plata
 • c) se obliga sa trimita orice document solicitat pentru emiterea politei de asigurare
 • d) utilizatorul site-ului care plaseaza comanda trebuie sa aiba minim 18 ani
 • e) are dreptul de a beneficia de riscurile acoperite prin polita de asigurare in conformitate cu legea si normele ASF care reglementeaza conditiile contractului RCA, pe care le puteti consulta, accesand linkurile urmatoare : Legea 132/2017, Norma ASF 20/2017
 • f) are dreptul de a solicita denuntarea sau rezilierea contractului numai in conditiile prevazute in Legea 132/2017 si Normele ASF
 • g) alocarea absoluta a comisionului se determina prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totala si acesta este inclus in prima totala.


5. Modalitati de plata


Plata primei de asigurare se poate efectua doar cu cardul online. Polita va fi emisa doar dupa confirmarea platii de catre procesatorul de plati.

6. Reclamatii

6.1 Eventuale reclamatii referitoare la functionarea site-ului pot fi transmise in scris la:
- Campion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL, Ploiesti, str. 1 Mai nr. 2, ap. 2, judet Prahova sau la adresa de e-mail asigurari@conso.ro

6.2 Reclamatia  dvs trebuie sa contina cele putin urmatoarele informatii :
- date despre utilizator/client/comparator(nume , prenume, adresa e-mail, adresa de corespondenta)
- scurta descriere a situatiei reclamate.

6.3 Reclamatia va fi solutionata in maxim 30 zile de la data primirii, iar in cazul in care raspunsul primit nu este multumitor pentru dvs va puteti adresa SAL FIN –entitate de solutionare alternative a litigiilor, detalii despre modul de accesare regasind pe site-ul www.salfin.ro.


7. Modificari

7.1 Prezenta sectiune - Termeni si Conditii - este  in vigoare din data de 5 mai 2020.

7.2 Conso Media Group are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor acestui document fara o notificare prealabila, acestea fiind opozabile Clientilor/Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site.