Vocea clientului: Recenzii servicii financiare

Recenzii, opinii si reclamatii despre banci

BCR Banca pentru Locuinte - Banca pentru locuinte

06 Februarie 2020

Am semnat contractul in 2011,apoi in 2016 dupa economisirea de 5 ani dorind s? iau banii trebuia sa dovedesc ca sunt in constructie,chiar eram,pe urm? sa primesc banii trebuia sa reziliez contractul,prima pe 2015 n-am primit-o deoarece banca era in proces cu statul,acum am primit rasp.ca nu mai primesc banii deoarece au trecut mai mult de 2 ani de la rezilierea contractului,ce vina am eu ca nu era încheiat procesul,în 2016 mi s-a spus c? indiferent de câ?tiga banca sau statul eu voi primi banii de la banca,dar se pare ca nu,asa ca sunt de acord sa ma al?tur grupului pt a da baga-n judecata 0745179440

Narcisz Jordean (Oradea, Bihor)

BCR Banca pentru Locuinte - Banca pentru locuinte

06 Februarie 2020

La sesizarea online am primit r?spuns de la BpL. Am impresia c? încearc? s? trag? de timp,ca s? retragem banii cât mai târziu cu putin??. Încurc? legisla?ia,cu toate c? altfel de trateaz? contractele încheiate înainte de 2018 sau cele încheiate dup? modificarea legisla?iei conform c?reia subven?ia se acord? cet??enilor între 18-65 de ani ?i trebuie justificat?. Cele vechi trebuie onorate conform condi?iilor din contract. Pentru cei care nu ?tiu,exist? un grup pe Whatsapp sub sigla BCR care este în c?utarea unui avocat.

Ana Antonescu (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Banca pentru locuinte

06 Februarie 2020

Eu am contract din 2009 si mi se spune ca desi prima de la stat pana in 2014 apare pe extras, nu o sa o primesc ci doar cat am economisit eu. Dupa ce cumpar o locuinta si ii justific o sa ii primesc si de la ei. Sunt de acord sa ma alatur unui grup pentru a ii actiona in instanta. A trimis cineva pe adresa lor de email: info@bcrlocuinte.ro vreo plangere? ce raspunsuri ati primit. O sa fac si eu una.

Emil Florin Gavrila (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Prima de la stat

05 Februarie 2020

Sunt un alt client nemul?umit de colaborarea cu bcr pt produsul Bpl, contractul deschis în 2015 nu este respectat, nu am primit nicio prim?, îmi cer sa îl inchid/reziliez ?i sa îmi returneze proprii bani de care s au folosit 5 ani, cu acordarea unei dobânzi infime, f?r? s?-?i respecte obliga?iile în totalitate. Procesul cu curtea de conturi pierdut este culpa lor, s? ?i-l asume! Nu eu ca ?i client am creat regulile. Eu am semnat un contract pt fond locativ. Eu am respectat partea din contract, banca sa negocieze cu statul ?i sa î?i respecte clien?ii. Sunt interesata sa ma alatur unui grup de discutii/proces/litigiu. Tel. 0763024554.

Monica Popescu (, )

ING - Card de credit

04 Februarie 2020

Dup? ce am observat c? în contul de credit asociat cardului de cump?r?turi cu dobând? zero apar rate e?alonate doar pentru o singur? achizi?ie din cele trei sau patru, sau c? îmi apar dobânzi aiurea ?i ni?te planuri de rambursare din care nu pricepeam nimic , m? încumet s-o sun pe Maria care evident c? nu m? recunoa?te ?i m? paseaz? Alinei care-mi în?elege nelini?tile ?i preocupat? îmi transmite c? au mai fost cazuri, vede achizi?iile în sistem, mi le enumer?, ?i c? problema se va rezolva simplu, printr-o migrare de servicii pentru produsul impricinat!?!? Am fost penalizat pentru c? nu am fost în?tiin?at înainte s? folosesc produsul? Alina m? lini?te?te, m? trimite la orice office, office-ul de care apar?in de vreo 10 ani se f?cea frumos, ?i m? asigur? c? se va efectua migrarea minunat? ?i se vor e?alona ?i ratele. Serios?! Ajung la cei din Roman?, mul?i ?i ocupa?i s? nu în?eleag? ce vreau de fapt. Se pasau de la unul la cel?lalt, c? nu s-au mai întâlnit cu situa?ia. Mai mult, ca s? se dumireasc? ?i ei cum e cu migrarea serviciilor în natur?, vorbesc ei de mai multe ori, evident, la telefonul meu, pe timpul ?i spa?iul meu, cu mai mul?i pricepu?i de la un departament care se pare c? st?pânea situa?iile de criz?. Concluzia: ei, cei din Roman?, nu pot s? migreze nimic, n-au acces la contul meu, ?i trebuie s? a?tept pân? se redeschide office-ul meu drag ?i scump. N-am a?teptat decât vreo trei zile, îmi iau avânt, m? simt bine în biroul proasp?t zugr?vit, în compania unor domni?oare pline de “bun?-voin??”, dar care se uitau n?ucite una la cealalt? neîn?elegând cam deloc ce caut eu de fapt prin zon?. P?i, ?ti?i, migrarea aia de servicii.. Ce-i aia colega? ?tii ceva despre asta? Nu ?tiu, poatea aia, sau poate cealalt?, cam cum se asambleaz? dup? manualul în limba chinez?. Nu exist? a?a ceva, lua?i dvs. leg?tura cu colegii no?tri de la credite, e treaba lor. Ghinion, sun, de fa?? cu ele, respectivul, u?or consumat nervos, îmi cere pe cineva din office, are loc o discu?ie plin? de rezultate, în sensul c? se termin? brusc, probabil cu mesajul trebuie s? faci cutare ?i cutare lucru. Un fel de perfec?ionare la locul de munc?, prin telefonul clientului. Evident, natural, se produce migrarea, e un adi?ional micu? care are ca principal scop b?nuiesc m?rirea dobânzii. Logic, doar nu era s? fie despre m?rilea salariului. Stau frumos în scaun, semnez cuminte, u?or jenat între atâtea persoane care vor s? m? ajute s? fiu mai actualizat, remarc epuizat tehnic c? acum produsul este la maximul poten?ialului ?i c? voi fi fericitul beneficiar de 12 rate cu dobând? zero pentru respectivele cump?r?turi. NU! Noi nu putem face ?i e?alonarea ratelor, ?ti?i ...noi doar migrarea ...,tot cu colegii trebuie s? lua?i leg?tura. Din nou, telefonic, trecând greu de robo?ii pu?i la intrare, de aceast? dat? cu o doamn? care e clar c? nu m-a pl?cut înc? de la începuturi, m? dojene?te iritat?, cum c? e sigur? c? am fost în?tiin?at despre migrare ?i c? am fost de acord, deci, nu se schimb? nimic. !?!? Nu e?alon?ri de rate, nu plan de rambursare, anticipat ba cost? ba nu cost?, da dobânzi, da penalit??i ?i cam tot ce putea fi mai r?u pe lume, doar pentru mine. Eu, în?elegând declinul de imagine în care m? aflu, vrându-m? egal: dac? sus?ine?i c? produsul nu putea fi folosit pentru c? eu am decis s?-l folosesc defect cu toate c? am fost în?tiin?at, cum v? explica?i faptul c?, totu?i, o achizi?ie din 4 se comport? normal, are rate e?alonate ?i tot ce trebuie, e chiar frumoas?? Ea: V-am f?cut o excep?ie, ce nu în?elege?i? Am r?mas f?r? replic?, m-am întors în office am rambursat anticipat întreaga sum?, noroc c? n-am fost aventurier, doldora de dobânzi ?i alte sume neprietenoase cu faptul c? am vrut s? m? joc cu produsul neactualizat , am retras tot ce mai aveam prin conturile lor, am mutat salariul ?i am plecat cu speran?a c? în câteva zile încet?m orice rela?ie contractual?. Da,am aflat, nu se poate dintr-o dat?, trebuie a?teptat s? vedem dac? în decurs de 30 de zile mai apare ceva de plat?. Corect, produsul pe care l-am închis ieri, ?la pe care m-am zb?tut s?-l actualizez degeaba, care mi-a consumat câteva zile, vreo 20 de apeluri telefonice, vreo câteva zeci de log on inutile, ?i care m-a f?cut s? m? simt din nou penibil pentru c? am deranjat un office plin de lucruri mai importante, produsul ?la pe care l-am redus la zero rambursând anticipat întreaga sum? cu cerere de închidere de cont semnat? ?i ?tampilat?, l-am l?sat pe zero asear? iar diminea?? l-am g?sit cerând 5 lei.

Nicolae Stoian (, )

BCR Banca pentru Locuinte - Mesaje pentru alti utilizatori

03 Februarie 2020

Las nr de telefon 0732353921,in cazul in care se da banca in judecata,ma alatur grupului,las si email,floriada2000@yahoo.com,sunt in situatie asemanatoare cu cazul cu copii minori

adriana odagiu (, )

Inapoi sus