Politica de Confidentialitate a Partenerilor Conso


Unicredit Bank

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

UniCredit Bank S.A. (''Banca''), societate administrata in sistem dualist, cu sediul in România, Bd. Expozitiei nr. 1F, Bucuresti, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991 si in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 455.219.478,30 lei, in calitate de Operator de date cu caracter personal, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal completate in formularul anterior („Datele”) cu buna credinta si in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”).

Scopul prelucrarii Datelor este de a fi contactat de catre Banca si a primi informatii referitoare la o posibila finantare pentru investitii imobiliare in lei sau in euro, in baza consimtamantului dvs. in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Mentionam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulament, aveti dreptul de a va retrage oricând consimtamântul acordat prin prezenta. Informatii complete despre cum prelucram Datele, inclusiv despre drepturile dumneavoastra privind prelucrarea (acces la date, rectificare a datelor, stergere a datelor, restrictionarea datelor, portabilitatea datelor, obiectare, de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei) gasiti pe website-ul UniCredit Bank, in pagina Protectia Datelor Personale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre UniCredit Bank SA, la adresa: Bulevardul Expozitiei, nr.1 F, sector 1, Bucuresti, cod posstal 012101, sau pe email la infocenter@unicredit.ro, respectiv apelând la numarul +40 21 200 2020 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) sau *2020 (apel tarif normal in retelele mobile Telekom Romania, Orange, RCS&RDS, Vodafone).

In conditiile luarii la cunostinta a informatiilor cu privire la prelucrarea datelor prezentate mai sus, solicit si imi exprim acordul de a fi contactat de catre UniCredit Bank S.A., cu scopul de a primi informatii referitoare la o posibila finantare pentru investitii imobiliare in lei sau in euro . In acest sens, sunt de acord ca S.C. CONSO MEDIA GROUP SRL sa transmita catre UniCredit Bank S.A. datele mele personale, completate in formularul anterior, in conformitate cu cadrul legal, de reglementare şi contractual in vigoare.

Inapoi sus