O firma in lichidare trebuie sa plateasca impozitul minim?


Intrebare:

Buna ziua!
O societate aflata in procedura de dizolvare si lichidare la data de 30 noiembrie 2008, al carei bilant de lichidare nu a fost depus, avea sau nu obligatia constituirii si platii impozitului minim in anul 2009, respectiv 2010?
Va multumesc.

Radulicea Ileana, Bucuresti

Potrivit art. 233 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

Societatea dizolvata isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

Referitor la terminarea lichidarii societatii de la data dizolvarii, precum si obligatiile lichidatorilor in relatia cu oficiul registrului comertului, se vor avea in vedere prevederile art. 260 din Legea nr. 31/1990, in vigoare in anul 2009, respectiv in anul 2010, dupa caz.

Conform art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Anul fiscal este anul calendaristic.

(2) Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat”.

Pentru a stabili cand inceteaza perioada impozabila pentru un contribuabil care este in lichidare, se vor avea in vedere si prevederile pct.10 din Normele metodologice date in aplicarea art. 16 din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulteriare, aplicabile:

  • in 2009, potrivit carora perioada impozabila inceteaza o data cu data radierii din registrul unde a fost înregistrata infiintarea acestuia, respectiv,

  • in 2010, potrivit carora perioada impozabila inceteaza la data depunerii situatiilor financiare la registrul unde a fost înregistrata, conform legii, infiintarea acestuia, dupa caz.

Potrivit art. 18 alin. (2) din Codul fiscal “contribuabilii, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), la art. 13 lit. c) - e), art. 15 si 38, in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare, prevazute la alin. (3), sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume”.

Fata de cele de mai sus, precizam ca, persoanele juridice aflate in procedura de dizolvare, in conditiile legii, si aflate in perioada de lichidare, contribuabili din punct de vedere al impozitului pe profit, pe toata perioada cat exista in sensul art. 16 alin. (2) din Codul fiscal si normelor de aplicare a acestuia, in masura in care intra sub incidenta prevederilor art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, incepand cu data de 1 mai 2009, sunt obligate la calculul si plata impozitului minim.

Incepand cu data de 14 mai 2010 au intrat in vigoare prevederile alin. (7) al art.18 din Codul fiscal, introdus prin Legea nr.76/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit carora:

    „(7) Nu sunt obligati la plata impozitului minim potrivit prevederilor alin. (2) - (4) contribuabilii care se afla in urmatoarele situatii:

    a) se afla in procedura insolventei, de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii;

    b) se afla in dizolvare, de la data înregistrarii acestei mentiuni in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare."

Incepand cu data de 1 octombrie 2010 prevederile privind impozitul minim ale art. 18 alin. (2)-(7) din Codul fiscal au fost abrogate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.


Distribuie articolul
ALTE ARTICOLE - IMM


IMM Factor ajuta micile afaceri cu probleme la incasarea facturilor
IMM Factor ajuta micile afaceri cu probleme la incasarea facturilor

Dupa IMM Invest si IMM Leasing, IMM Factor este al treilea program guvernamental ce incearca sa sprijine micile afaceri in cautare de finantari.

1 Septembrie 2020 | IMM

Alternative de finantare pentru companiile mici
Alternative de finantare pentru companiile mici

Pentru micile afaceri care au nevoie de finantare, pe langa mai cunoscutul program guvernamental IMM Invest, a aparut recent si IMM Leasing, iar bancile au la randul lor scheme de finantare cu bani europeni.

29 Iulie 2020 | IMM

Programul IMM Invest: Cum sa iei bani de la stat cu dobanda zero?
Programul IMM Invest: Cum sa iei bani de la stat cu dobanda zero?

IMM Invest, programul prin care statul isi propune sa ajute firmele mici si mijlocii cu garantarea imprumuturilor si subventionarea dobanzilor pentru creditele pentru capital de lucru si investitii a demarat, zece zile mai tarziu, in viteza.

29 Aprilie 2020 | IMM

Termen final pentru deconturile Start-up Nation 2017! Nu va fi prelungit!

Firmele participante in Programul Start-up Nation 2017 mai au doar trei saptamani pentru depunerea decontului de cheltuieli. Termenul limita maxim este 29 septembrie si nu va fi prelungit, anunta Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

6 Septembrie 2018 | IMM

Inapoi sus