Glosar de termeni

CAUTARE RAPIDA

Definitie: Bilant contabil

Situatie financiara care prezinta imaginea activelor, pasivelor si averea neta (capitalurile proprii) a unei societati comerciale, la un momentdat.

Uneori, prin bilant contabil se intelege setul de raportari contabile care cuprinde: bilantul contabil propriu-zis, contul de profit si pierdere, anexa la bilant si raportul de gestiune.

Domenii: Banci, Credite, IMM, Institutii financiare

Facebook