Glosar de termeni

CAUTARE RAPIDA

Definitie: Actionar semnificativ

Persoana fizica sau juridica, precum grupul de persoane care actioneaza in mod concertat, ce detine sau controleaza 10% din capitalul social al unei societati comerciale ori din drepturile de vot.

In aceeasi categorie sunt incluse si entitatile care pot exercita influente semnificative asupra hotararilor luate in consiliul de administratie al societatii sau in adunarea generala.

Domenii: Bursa

Facebook